Project Kasteelterrein d'Erp te Baarlo

Een bijzondere omgeving met Sprunk (wasplaats), kasteelboerderij, dorpsbos en centrale open ruimte waar de jaarlijkse terugkerende dorpsactiviteiten worden gehouden. Met het planconcept is ingezet op aanhaking met het dorp middels het verbeteren van de ontsluiting en het versterken van de functies. Een idyllische ontmoetingsplaats waar je omringd wordt door cultuurhistorie

Ontwerp, uitvoeringvoorbereiding, beplantingsplan en integraal beheerplan in samenwerking met Adviesbureau Brouwers Roermond


Project Groenvoorziening met vaste plantentuin te Kaatsheuvel "het Palet"

Met de bouw van een flat voor 55-plussers, is een inrichtingsplan opgesteld voor de directe woonomgeving in de vorm van een schilderspalet dat een groene verblijfsplek met pergola's en een vaste plantentuin is geworden.

Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en beplantingsplan i.o.v. gemeente Loon op Zand.
Opgenomen in de gids voor Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur Deel Zuid.


Project Herinrichting Buitenruimte Valuascollege en Sporthal Craneveld te Venlo

Met de ontwikkeling van een onderwijscampus en de uitbreiding van de bijbehorende sporthal bestond hier de uitdaging uit het vormgeven van een centrale as met daarin ruimte voor allerlei logistieke activiteiten. Een plaats voor school, leren, sport, ontmoeting, 2000 fietsen, erkenning en identiteit.

Ontwerp en overdracht uitvoeringvoorbereiding i.o.v. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken


Project sfeerverbetering en herinrichting Dorpscentrum Heythuysen.

In dit plan is vormgegeven aan een subregionaal centrum in een landelijk gebied. Verbeteringen zijn gerealiseerd door het herschikken van functies binnen een basisprofiel en het clusteren van meubilair. Afstemming van materialen en kleurkeuze heeft plaats gevonden. Integraal is gekeken naar verkeersstromen, parkeren en de wensen van bewoners, consument en ondernemers.

Ontwerp i.o.v. Dienst Grondgebiedzaken gemeente Heythuysen. Uitvoeringsvoorbereiding i.s.m. G84.


Project Beplantingsplan Buitenruimte WZC Maasduinen Staete.

Groen als herkenning van een plek. Groen als ontmoeting met natuur en seizoenen. Kleuren en licht bepalen de sfeer van deze antroposofische binnentuin bij het Woonzorgcentrum in Nieuw Bergen (Limburg). Vanuit een ontwerpschets, opgesteld door de architect, van het gebouw is de inrichting van de buitenruimte verder uitgewerkt.

Beplantingsplan, uitvoeringsvoorbereiding totale buitenruimte en directievoering i.o.v. Woningcoöperatie Wonen Maasduinen (Destion).


Project Landschapsontwikkeling en Infiltratievoorziening dorpsuitbreiding Strijp te Aarle Rixtel

Bebouwing in het landschap betekent verharding van het landschap. In dit plan is vorm gegeven aan het concept om het regenwater in de directe omgeving van de dorpsuitbreiding zichtbaar in het gebied vast te houden en te laten infiltreren. Hiermee is een stedelijk uitloopgebied in een nieuw natuurlijk landschap ontstaan.

Ontwerp en presentatie i.o.v Dienst Openbare Werken gemeente Laarbeek


Project Groene Long Beek en Donk Ontwikkelingsvisie en deelplanuitwerking

De Groene Long: het groene gebied, de ecologische verbindingszone, dat de kernen Beek en Donk scheidt omdat het er te nat is om te wonen. De opgestelde ontwikkelingsvisie is voornamelijk gericht op het verbeteren en versterken van het functioneren van het gebied zodat het juist een "verbindende zone" wordt tussen beide dorpskernen. Een stedelijk uitloopgebied met afwisselende specifieke eigenschappen van zowel park als bos.

Structuurvisie en deelontwerp omgeving gemeentehuis en muziektuin i.o.v. Afdeling Openbare Werken gemeente Laarbeek