HET BEDRIJF DE ONDERNEMING

Anjo Verhoeven "Groen en Ruimte" is een eenmanszaak. Als adviseur ben ik mijn werkzaamheden gestart in 1984 in een collectief/ maatschap samen met andere adviseurs tuin & landschap onder de naam G84. En van 1998 tot 2010 als eenmanszaak onder de naam G84 Maashees. Met ingang van 1 april 2010 opereer ik als zelfstandig onderneemster onder mijn eigen naam ing. Anjo Verhoeven met in het logo Groen en Ruimte.

AMBITIES EN PASSIE

Het als onafhankelijk deskundige adviseren binnen het vakgebied van tuin en landschap, groen en ruimte. Het inzetten van eigenschappen waarover ik beschik zoals voortvarendheid, avontuurlijk, creatief en consequent. Adviseren betekent voor mij het zien van samenhang, analyseren, integer zijn en vertrouwen. Mijn passie is het invulling geven aan het uitvoeren van (groen) beleid, het adviseren bij het maken van keuzes hiervoor en vanuit deze positie kansen omzetten in concrete plannen en uitvoering.