Gemeente Venlo Stedelijk Beheer Openbare Ruimte
 • Voorstellen sfeerverbetering stads- en dorpskernen (2005 en 2009)
 • Ontwerp herinrichting openbare ruimte Craneveldstraat en Valuas Campus Venlo Noord (2006)
 • Voorstellen en ideeën inpassing nieuwe kaden maaswerken (2008)
 • Advies groenplan Hulsterhof en rotonde RWS271 Arcen(2010)
 • Inrichtingsvoorstel Roermondse Poort (2011)
Gemeente Loon op Zand Openbare Werken Bureau Ruimte
 • Onderzoek toepassing Flora en Faunawet realisatie Bergbezinkvoorzieningen (2004)
 • Opstellen nota van uitgangspunten herontwikkeling terreininrichting Serviceflat Molenwijck (2005) en Rosagaerde (2006)
 • Ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding inrichting Openbare Ruimte inbreidingslocatie Lapvoet (2005-2006)
Gemeente Laarbeek Openbare Werken
 • Revitalisering Openbare Ruimte De Regt Beek en Donk 2002 en Bedrijventerrein Bekerheide 2003
 • Leefbaarheidproject De Voorbeemd Beek en Donk Werkplan Openbare Ruimte 2004
 • Visie Groene Long Beek en Donk (2005)
 • Ontwerp uitvoering groene long fase II (2008)
 • Nota van uitgangspunten en ontwerp herontwikkeling buitenruimte Zorgcentrum De Regt Beek en Donk (2008)
Gemeente Waalwijk afdeling civiel- en cultuurtechniek
 • Visie Openbare Ruimte Centrum Waspik (2004)
 • Ontwerp herinrichting Carmelietenstraat Waspik (2007)
Gemeente Amersfoort Stedelijke Ontwikkeling en Beheer ism G84 Amersfoort
 • Onderhoudsbestek achterstallig onderhoud diverse wijken (2005)
 • Groenrenovaties diverse wijken (2006 en 2007)
 • Integraal Beheerplan Randenbroek e.o.(2011)
 • Gemeente Heythuysen (Leudal) Openbare Werken
 • Ontwerp en begeleiding uitvoeringsvoorbereiding herinrichting dorpscentrum Heythuysen (2006)
Gemeente Bergen
 • Groenrenovaties tevens realisatie uitvoering groenstructuurplan. Ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding (2000 - heden)
 • Advies verbeteren ruimtelijke kwaliteit Heijmanspark Afferden
 • Ontwerp en advies ruimtelijke herschikking Sportparken Afferden en MC Siebengewald (2009)
 • Advies "Well aan de Maas" dorpswandeling en kwaliteitsverbetering openbare ruimte 2010
Gemeente Woudrichem
 • Ontwerp, beplantingsplan en uitvoeringsvoorbereiding groenplan Postweide 2, te Woudrichem (2009)
Gemeente Boxmeer
 • Advies voet/fietsveer Veerhuis te Oeffelt (2009)


Gastdocent tuin en landschap vakgroep Beplantingen Hogeschool Larenstein (1999-2004)
w.o. begeleiden 2e jaar studenten integrale opdracht,
4e jaar studenten afstuderen en projectonderwijs.

Gastdocent Larenstein Transfer Beheer Openbaar Groen / Adviseur Openbaar Groen
Onderdeel Stedelijke Structuren en Boombeheer (2003 - heden).

Gecommitteerde afsluitende Proeve van Bekwaamheid
In- & Outdoor Design Helicon Opleidingen MBO Nijmegen (2010).


Natuurmonumenten Midden Brabant
Advies inrichting buitenruimten bij werkplaatsen en boswachterswoningen

RRP Rotterdam Rijn Pijpleiding
Advisering plaatsing afsluiters in landschappelijke omgeving

Son Beheer
Voorstel inpassing uitbreiding Sporthal Thermaeson Son en Breughel
Voorstel landschappelijke inpassing bedrijfsgebouw dorpsrand Berlicum

ZLTO Oost Brabant
Voorstel ontwikkeling "Boomkwekersroute" omgeving Vierlingsbeek

Destion Woningcorporatie Noord Limburg
Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering herinrichting buitenruimten diverse wooncomplexen in Afferden en Nieuw Bergen

Stichting Cascade Woningbouwvereniging
Groenplan en uitvoeringsvoorbereiding in kader van woningrenovatie te Kaatsheuvel

RK Parochie Petrus Banden Bergen
Voorstel aanbrengen ontsluitingsstructuur en verbeteren landschappelijke en ruimtelijke inbedding begraafplaats

RK Parochie Antonius Abt Maashees
Uitbreiding begraafplaats, ontwerp en uitvoeringsbegeleiding

Gemeentelijke Begraafplaats Bergen (Limburg)
Voorstel verbetering en uitbreiding infrastructuur en ruimtelijk kader. Uitvoeringsvoorbereiding en opstellen beplantingsindicatie.

Recreatieterrein Rietermeren
Ontwikkelingsplan Recreatieterrein aan de Rondweg te Overloon

Opstellen tuinplannen voor particulieren en bedrijven
Zowel nieuw aanleg als herinrichting bestaande tuinen (Vlissingen, Maarn, Amersfoort, Heusden, Loon op Zand, Utrecht, Maashees, Vierlingsbeek, Venray, Boxmeer, Heyen, Gennep, Overloon, Ysselsteyn, Deurne, Tilburg,Nijmegen, Bodegraven, Nieuw Bergen)

Landschappelijke inpassing agrarische bedrijven
Opstellen ruimtelijke plannen in kader van BOM+ en Omgevingsmaatlat Landschap